Næringsmiddeltoksikologi omhandler helsemessige aspekter vedrørende fremmedstoffer i næringsmidler. Med fremmedstoffer menes både tilsetningsstoffer og forurensninger i matvarer. I boken blir det gjort rede for hvorfor man trenger tilsetningsstoffer, hvordan de reguleres, og, ikke minst, hvilke av dem som kan representere en helserisiko i for høye doser. Forurensninger i maten er stadig gjenstand for store oppslag i mediene. I boken tar man for seg sentrale grupper av forurensninger, som rester av plantevernmidler, miljøgifter som dioksiner og PCB og giftige metaller. I tillegg omtales naturlige gifter i matplanter og algetoksiner i sjømat. Det blir forklart hvordan stoffene kan ha skadelige virkninger og helserisikoen ved de aktuelle mengder man finner av de enkelte forurensninger i matvarene. Målet med boken er å gi leserne bedre grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom fremmedstoffer i maten og helserisiko. Boken er skrevet for studenter og fagfolk innen næringsmiddelfag, for folk som arbeider med media, men også for forbrukergrupper som er opptatt av å tilegne seg bedre forståelse for det komplekse samspillet mellom kosthold, miljøforurensninger og helse.
Les mer
Boka omhandler de helsemessige aspektene vedrørende fagområdet og det blir gjort rede for hvorfor man trenger tilsetningsstoffene, hvordan de reguleres og hvilke av dem som representerer en helserisiko. I tillegg handler boka om sentrale grupper av forurensninger i mat og det blir forklart hvordan disse stoffene kan utøve skadelige effekter. Boka er skrevet for studenter og fagfolk innen næringsmiddelfag, for folk som arbeider i media, og for forbrukergrupper som er opptatt av fagområdet. Har litteraturlister, fagordliste og stikkordregister.
Les mer
Tidligere utgitt med tittel: Fremmedstoffer i mat, 1998

Produktdetaljer

ISBN
9788276346640
Publisert
2007
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
686 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
358

Forfatter