Livet i klasserommet har stor betydning for elevenes hverdag. Her tilegner de seg både kunnskap og livskompetanse. For dem teller hver time. Derfor er det vesentlig hvordan samfunnet prioriterer når det gjelder lærernes muligheter til å gjøre en ordentlig jobb. Når hver time teller, er det samtidig viktig at elevene daglig får gode og positive erfaringer, og at skolekulturen og lærerrollen håndterer utfordringene i skolen på en profesjonell måte. Forfatteren fokuserer på muligheter og utfordringer knyttet til ulike deler av skolens virksomhet. Blikket rettes mot livet i klasserommet, klasseledelse, hva det vil si å være en god lærer, tilpasset opplæring og den viktige, men noen ganger vanskelige samtalen. Ledelse og profesjonalitet, samt skoleutvikling og skolens rolle i dagens samfunn belyses også. Boka er praksisnær med mange eksempler som danner grunnlag for refleksjon, diskusjon og etablering av tiltak. Forfatteren er opptatt av å se på forhold som påvirker livet i klasserommet og få frem muligheter og forpliktelser knyttet til det å skape gode skolehverdager.
Les mer
Boken handler om hvilke muligheter og utfordringer som ligger i en profesjonell skole, og er delt i fem deler. I første del beskrives den gode læreren, i andre del drøftes utfordringer ved å ha et lederansvar, del tre ser på forholdet mellom å være profesjonell, privat og personlig, del fire tar for seg organisasjonskultur, mens siste del belyser de ytre utfordringene som skolen må forholde seg til i dagens samfunn. Med litteraturliste.
Les mer
"Boka tek opp mange tema som er viktige for lærarar i skulen med tanke på at ein skal bruke tida godt [...] Det blir gjort med flid, innsikt, omtanke og med mykje tekst og mange ord. Her blir mange spørsmål omtalte, ofte med basis i konkrete døme frå skulen. Difor held forfattaren det ho lovar i føreordet - at boka skal vere til glede."
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202270551
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
590 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
17 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
308