Når krisen rammer barn og unge er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker. Viktige tema som tas opp er: barn og unges vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser; organisering av støttearbeidet når katastrofer, storulykker og dagliglivets ulykker rammer barn og unge; oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen; samspillet mellom ulike aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge; lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og dagliglivets ulykker; aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesituasjoner. Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanninger på høgskoler og universiteter, yrkesgrupper innen helse- og sosialfagene, pedagogisk personell i barnehage, grunnskole og videregående skole, polititjenestemenn, medarbeidere i kirke og diakoni, fritidsledere og engasjerte foreldre.
Les mer
Boken er skrevet for mennesker som i sitt arbeide møter barn og unge som gjennomlever ulykker og kriser. Blant bokens tema er barn og unges vanlige reaksjoner ved kriser, organisering av støttearbeid, oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen, lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og ulykker, og aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesitusajoner. Har referanser.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276346343
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
314 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
9 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
157