Aktuell debatt: Helt fra reformasjonen har diskusjonen om offeret i nattverden fulgt den lutherske kirke. Bakgrunnen er Luthers heftige oppgjør med katolsk messeofferlære. I økumeniske samtaler er temaet stadig aktuelt. Ble ikke Kristi offer endelig fullført på Golgata? En rekke moderne teologer, med René Girard i spissen, har gått hardt ut mot et gudsbilde med vekt på Guds vrede. Er ikke Kristi rolle først og fremst å kjempe mot blodige menneskeoffer? I vår kirke har forståelsen av nattverdens offermotiv blitt aktualisert både ved liturgireformen i 1992 og i 2011. Kan vi si: «Du guds lam som bærer verdens synd»? I 2010 var bispemøtet delt i spørsmålet. To av biskopene ønsket fortsatt alternativet bar. De hevdet at presensformen bærer kan gi inntrykk av at Kristi offer ikke er over. På kirkemøtet høsten 2011 vakte debatten om bar eller bærer stort engasjement, både blant lek og lærd. Bokens innhold: En viktig premissleverandør til denne debatten var professor Carl Fredrik Wisløff som var svært negativ til katolsk messeofferteologi. En analyse av hans posisjon danner utgangspunktet for denne boken, som også tar opp fremstillingen av nattverdens offermotiv hos teologene Regin Prenter (dansk) og Gustaf Aulén (svensk). En rekke sentrale spørsmål blir presentert og drøftet i boken: forsoningen, Jesu nærvær i nattverden, evighet i tiden, nattverdens gave, forholdet mellom Golgataofferet og nattverdsmåltidet. I boken konkluderer forfatteren: «Det eukaristiske offer er ikke et fremmedelement i en luthersk nattverdsforståelse. Det er en beskrivelse av Kristi nærvær (realpresensen) og hans evige, selvutgivende, frelsende gjerning for oss og med oss.» Ph.D. Gudmund Waaler arbeider for tiden som prest, lærer og forsker ved Sjøkrigsskolen. Han har tidligere arbeidet som prest i Den norske kirke.
Les mer
Boken diskuterer offeret i nattverden. Den tar utgangspunkt i en gjennomgang av nattverdens offermotiv hos Carl Fr. Wisløff, Regin Prenter og Gustaf Aulén. På grunnlag av dette materialet drøfter boken en mulig nordisk luthersk modell for tilretteleggelsen av nattverden som offer.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251407724
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Eide forlag
Vekt
916 gr
Høyde
246 mm
Bredde
180 mm
Dybde
23 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
386

Forfatter

Relaterte produkter