Loven gir nye virkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor verneområdene. Naturmangfoldloven avløser naturvernloven, og gjør endringer i en rekke andre lover. Ivaretakelse av naturens mangfold er et av kjernområdene innenfor miljøpolitikken. Samtidig er det spesielt komplekst og krevende fordi det forutsetter en helhetlig politikk på tvers av sektorene. Naturmangfoldloven vil være den felles grunnleggende juridiske plattformen. Loven legger til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Loven følger opp biomangfoldkonvensjonen som er den sentrale konvensjonen for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Forholdet mellom naturmangfoldloven og enkelte sentrale areal- og ressurslover som ny plandel av plan- og bygningsloven og havressursloven er avklart under arbeidet. Forslaget til ny naturmangfoldlov og endringene i de andre lover legger opp til en felles tilnærming og samordning av regelverk som berører naturens mangfold.
Les mer
Boken gjør rede for loven og de enkelte bestemmelsene i den, og retter seg mot tiltakshavere, offentlige myndigheter og miljøinteresserte. Med litteraturliste og lov-, doms- og sakregister.

Produktdetaljer

ISBN
9788215015750
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1182 gr
Høyde
219 mm
Bredde
158 mm
Dybde
45 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet