A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. Oppgåvene i A New Scoop 6 Workbook er nært knytte til tekstboka. Begge bøkene legg vekt på differensiering og variasjon slik at du som lærar lett kan planleggje og tilpasse undervisninga til kvar enkelt elev og klasse. I A New Scoop 6 Workbook finn du grammatikk og fonetikkoppgåver. Her er også oppgåver som trekkjer inn matematikken i engelskfaget. Vi har teke omsyn til at ikkje alle lærer på same måten, og oppgåvene er varierte slik at alle kan finne noko som passar deira læringsmetodar og preferansar. For å gjere elevane bevisste si eiga læring har vi laga læringsmål til kvar unit. Kvart kapittel har også ei innleiing med der eleven blir kjend med kompetansemåla for kvart emne. Etter kvart kapittel kjem det ei oppsummering der elevane sjølv får vurdere kva dei har lært. Desse oppsummeringene er eit godt utgangspunkt for elevsamtalar. A New Scoop 6 Workbook er fleirgongsbok.
Les mer
Arbeidsboken inneholder oppgaver til tekstboken, samt en oversikt over uregelmessige verb. Til hvert kapittel hører egne grammatikkoppgaver og et selvevalueringsskjema.
Feil ISBN i kolofonen: 8252161675

Produktdetaljer

ISBN
9788252167672
Publisert
2006
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Samlaget
Vekt
350 gr
Høyde
240 mm
Bredde
140 mm
Dybde
12 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
160