Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, samt en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng. Boka er delt inn i syv kapitler med norskfaglige temaer: 1. Siste! Siste! (Avis, kildekritikk, intervju, omtaler) 2. Skrekk og gru! (Spenningsfortellinger) 3. Språket ditt og deg (Identitet, nabospråk, lånord og dialekter) 4. Enig? (Argumentasjon og egne meninger) 5. Scenen er din (Stemmebruk, innlevelse, manus) 6. I tenkeboksen (Refleksjon, diskusjon, grubliser og nøtter) 7. Bøkenes verden (Leseopplevelser) Lesing med ulike innfallsvinkler - et variert tekstutvalg - gode tekster i mange sjangre, både til rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse Skriving og tekstskaping - mange små og store skriveoppgaver, både strukturerte og frie Muntlig kommunikasjon - muntlige aktiviteter - samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere Instruksjon - systematisk arbeid med forståelse av instruksjoner Språk, grammatikk og tegnsetting - arbeidet med språk knyttes naturlig til relevante tekster og oppgaver Dybdelæring - oppgaver, tekster og samtalespørsmål som legger til rette for refleksjon og videre utforskning NORSK 4 Grunnbok fra Cappelen Damm er laget til fagfornyelsen, så både kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er godt ivaretatt. Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 4 Arbeidsbok fra Cappelen Damm. Bøkene kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202561406
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Høyde
260 mm
Bredde
210 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet