Denne boken handler om å være norsklærer i en ny tid. Budskapet er at norskfaget og norsklæreren er viktigere enn noen gang, selv om argumentene for et slikt syn må endres i pakt med nye utfordringer. Boken viser hvordan man kan skape mening gjennom språk og litteratur der tidligere meningsfelleskap er i ferd med å bli borte. Den handler også om at elevene kan bruke kulturens språk og fortellinger til å skape egne livsfortellinger med forankring i fortiden og med forestillinger om framtiden. Inspirert av moderne samfunnsforskning der tverrfaglighet og identitetsskaping står sentralt, anlegger forfatteren et spennende perspektiv på undervisningen i litteratur og bildemedier i skolen. I 2000 mottok dette bokprosjektet Universitetsforlagets pris. I innstillingen skrev juryen blant annet: "Dette lærebokprosjektet imøtekommer viktige målsetninger om fornyelse av norskfaget i L97. Pennes lærebok vil utvilsomt være kjærkommen for studenter og for lærere i skoleverk og etterutdanning. På en lettfattelig, personlig og utfordrende måte skriver Penne om den tradisjonelle litteraturundervisningen og lærerrollen som viser vei inn i en ny tid."
Les mer
Boka handler om å være norsklærer i en ny tid, og bokas budskap er at norskfaget og norsklæreren er viktigere en noen gang. Boka tar opp det å skape mening og meningsfulle handlinger gjennom språket og litteraturen og handler om å kunne bruke språket til å tolke og forstå de tekstene vi er omgitt av i mediestrømmen. Den handler også om å bruke språket og fortellingene til å skape sin egen livsfortelling med forankring i fortida og mot framtida. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215001333
Publisert
2001
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
528 gr
Høyde
216 mm
Bredde
159 mm
Dybde
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
337

Forfatter