Hvor og hvordan formes norsk utenrikspolitikk? Hvilke aktører tar del i dette arbeidet? Dette er den første boken der en forsøker å gi en samlet oversikt over norsk utenrikspolitisk praksis. Forfatterne tar for seg de ulike aktørene og institusjonene, fokuserer på deres særtrekk og beskriver utviklingstrekk ved det systemet som til daglig produserer utenrikspolitikk. Hvordan skapes og opprettholdes den såkalte konsensusen i norsk utenrikspolitikk - og når slår den sprekker? Innebærer konsensusen en avpolitisering i et internasjonalt landskap preget av store endringer? Og hvordan utformes for eksempel den utenrikspolitiske praksisen mellom Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor og de andre departementene. Forfatterne tar opp temaer som mediene og den utenrikspolitiske dagsordenen, de politiske partienes rolle, Stortinget som arena for utenrikspolitisk debatt og forskningsinstitusjonene og de frivillige organisasjonenes rolle. De ser også på hvordan utenrikspolitiske beslutningsprosesser preges av de rettsreglene som regulerer forholdet mellom forvaltning, regjering og Storting. Boken er skrevet for studenter i statsvitenskap, men egner seg også for alle som vil holde seg oppdatert på sentrale beslutningsprosesser i norsk utenrikspolitikk.
Les mer
Boken er skrevet som en grunninnføring i norsk utenrikspolitikk, og en kartlegging av institusjoner og andre aktører som påvirker og former politikken. Norsk utenrikspolitikk er preget av bred politiske enighet, og i boken belyses blant annet hvordan denne enigheten oppnås og opprettholdes, og hva som eventuelt får den til å slå sprekker. Bokens bidragsytere ser også på hvordan en slik konsensus påvirker de forskjellige aktørene i denne kulturen, hvilke nye aktører som er med på å forme norsk utenrikspolitikk som en følge av store internasjonale endringer, og hvorvidt denne situasjonen innebærer en avpolitisering av det utenrikspolitiske feltet. Har litteraturlister.
Les mer
«Boka gir et greit overblikk over norsk utenrikspolitisk praksis og er et velkomment norsk bidrag til den etter hvert voksende internasjonale litteraturen om nasjonale beslutningsprosesser knyttet til utenrikspolitikk. [...] Kapitlene er velformulerte og interessante, og hvert kapittel står helt på egne ben.»
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202258399
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
527 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
275