Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen. Are Kalvø innleier kvart kapittel med eit skråblikk på nynorsk grammatikk. Vi har lagt oss på dei formene og orda som er nærmast opp til bokmål. Heftet Nynorsk på 1-2-3 blei oppdatert i 2010 etter nye grammatiske termar i skulen. Heftet er òg gått gjennom og kvalitetssikra etter ny nynorskrettskriving som kom i 2012. Den siste rettskrivingsreforma hadde som hovudformål å forenkle formverket, ved å oppheve skiljet mellom hovudformer og sideformer, kutte ein del former og forenkle bøyingsverket. I Nynorsk på 1-2-3 er det ikkje brukt grammatiske former som krev ein ny revisjon av heftet. Dermed kan ein trygt bruke heftet i undervisning i nynorsk som sidemål etter ny nynorskrettskriving. Dette er eit hefte læraren kan bruke uavhengig av andre lærebøker i norsk, eller som elevane kan bruke som sjølvstudium, eller som repetisjon til eksamen.
Les mer
Ei aktivitets- og øvingsbok som gir ei innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Boka inneheld òg oppgåver og fasit. Are Kalvø innleier kvart kapittel med eit skråblikk på nynorsk grammatikk.

Produktdetaljer

ISBN
9788204095886
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Damm
Vekt
260 gr
Høyde
298 mm
Bredde
212 mm
Dybde
6 mm
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
77

Forfatter
Contributions by
Illustratør