Obligasjonsretten er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i kontrakt. Som disiplin favner obligasjonsretten vidt, og spenner over vidt ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen.Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett har siden førsteutgaven i 2003 etablert seg som det sentrale referanseverk på obligasjonsrettens område. Boken viderefører og utvikler tradisjonen fra Per Augdahls klassiker, Den norske obligasjonsretts almindelige del. Forfatteren sammenfatter obligasjonsrettens overordnede prinsipper, og hans omfattende kunnskaper og rike praktiske erfaring gir boken en unik kvalitet. Utviklingen av internasjonale kontraktsrettsprinsipper, som har revitalisert obligasjonsretten som rettslig disiplin, er viet stor plass i boken. Obligasjonsrett trekker på et omfattende kildemateriale, norsk og internasjonalt. Obligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som en håndbok for dommere, advokater og andre praktikere. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Les mer
Boka omhandler forpliktelsers innhold, endring, opphør, samt virkningen av at forpliktelser ikke er blitt oppfylt på riktig måte. Både realforpliktelser og pengeforpliktelser behandles. I boka er det inntatt referat eller henvisning til de fleste avgjørelser av Høyesterett i det 20. århundre på obligasjonsrettens område. Danske og svenske dommer som kan antas å være relevante etter norsk rett er omtalt, og det er i tillegg medtatt et omfattende komparativt materiale. Boka har en grunntekst som er skrevet som lærebok for studenter og en omfattende tekst i petit som gjør at den også skal tjene som håndbok for advokater, dommere og andre praktikere. Har domsregister, stikkordregister og liste over litteraturforkortelser.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215017761
Publisert
2011
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1695 gr
Høyde
248 mm
Bredde
177 mm
Dybde
42 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
968

Forfatter

Relaterte produkter