Gjennom observasjoner og intervju øker kvaliteten på barnehagetilbudet. Boka gir oss innføring i de metodene og den kunnskapen som skal til for å gi barna gode hverdager med rom for deres egen medvirkning i barnehagen. Grunnlaget for barnehagepedagogisk arbeid ligger i å observere og tolke det vi ser barn gjør og å lytte til hva barn sier gjennom samtale med dem. "Observasjon og intervju i barnehagen" er en innføringsbok i observasjon som oppmerksom iakttagelse, i intervju, samtale, praksisfortellinger samt andre metoder. Den er særlig egnet for barnehageansatte og studenter i barnehagelærerutdanningen, men passer også for andre som arbeider med barn og unge og som er opptatt av barns medvirkning. Den fjerde utgaven er revidert i forhold til de siste endringene i lov og rammeplaner. Med økt fokus på kvalitet i barnehagen stilles det større krav til barnehagelærerne, også i forhold til observasjon og intervju. Derfor blir også nyere litteratur som drøfter observatørrollen trukket inn. Dette er en bok barnehagelæreren tar med seg ut i praksis etter endt utdanning, og har stor glede og nytte av som profesjonsutøver. Gunvor Løkken er professor ved Høgskolen i Vestfold og Frode Søbstad professor emeritus i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH).
Les mer
Boka gir en innføring i observasjon, intervju og andre metoder som danner grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den drøfter det vitenskapsteoretiske grunnlaget for bruk av disse metodene, og gir eksempler på observasjoner fra nyere norske barnehagestudier. Dessuten drøftes observatørkontrollen. For ansatte i barnehagen og studenter i førskolelærerutdanning, samt andre grupper lærerstudenter og de som tar helsefagutdanning. Med stikkordregister og litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215021416
Publisert
2013
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
269 gr
Høyde
226 mm
Bredde
151 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
138