Omsetning og kreditt 2 er en fremstilling av panteretten på grunnlag av panteloven av 1980 og tvangsloven av 1992. . Denne 3. utgaven er à jour pr. 1. januar 2005 og samlet gir verket oversikt over den dynamiske formuesretten. Sjur Brækhus (f. 1918) har fra 1948 til 1988 vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har i første rekke arbeidet med sjøretten, især sjøforsikringsretten, og har utgitt Bergning (1967), Juridiske arbeider fra sjø og land (1968), Håndbok i P & I forsikring (2. utg. 1979) og Håndbok i kaskoforsikring (1993), de to siste i samarbeid med Alex Rein. Brækhus var formann i Sjølovkomitéen fra 1956 til 1980. Brækhus har også stått sentralt innenfor formueretten. Han var formann for den komité som utarbeidet forslaget til konkurslovgivningen av 1984. Av hans formuerettslige arbeider nevnes Meglerens rettslige stilling (1946), Norsk tingsrett (1964, i samarbeid med Axel Hærem), Konkursrett (1970), Fra kredittretten (1978), Omsetning og kreditt 1 (3. utg. 1991), Omsetning og kreditt 3 og 4 (1998) og Sjørett, voldgift og lovvalg (1998). Borgar Høgetveit Berg (f. 1970), som har stått for revisjonen av boken, er advokat i Thommessen Krefting Greve Lund AS. Han har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. Høgetveit Berg har hatt møterett for Høyesterett siden 2003 og har utgitt Hevd (2005) og en rekke artikler om tingsrett, pant og konkursrett.
Les mer
En fremstilling av gjeldende norsk panterett, relevante tvangsregler, tilbakeholdsrett m.m. Boken er del 2 av verket "Omsetning og kreditt" som gir en samlet oversikt over den dynamiske formuesrett.

Produktdetaljer

ISBN
9788215006628
Publisert
2005
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1378 gr
Høyde
247 mm
Bredde
177 mm
Dybde
42 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
667