Av alle sykepleiemodeller som er utviklet i USA er Dorothea Orems modell kanskje den som har fått størst innflytelse. Dorothea Orem er en markant sykepleieteoretiker som har hatt stor innflytelse på sykepleietenkningen i mange land, deriblant Norge. I denne boka knyttes Orems sykepleiemodell til ulike kliniske pasientsituasjoner. Modellen følger sykepleieprosessen gjennom datasamling, planlegging, intervensjon og evaluering, og den teoretiske redegjørelsen knyttes til den praktiske utøvelsen av yrket. Boka er skrevet for sykepleierstudenter og sykepleiere i klinisk praksis. Den er oversatt til norsk av Kari Marie Thorbjørnsen fra Orem's Model in Action av Stephen J. Cavanagh.
Les mer
Boken er delt i tre deler. I del en redegjøres det for Orems modell. Modellen følger sykepleieprossesen gjennom datainnsamling, planlegging, intervensjon og evaluering. I del to knyttes den teoretiske redegjørelsen i del en til den praktiske utøvelse av yrket. I den tredje delen av boka vurderes og evalueres Orems tanker om sykepleie. Bokens målgruppe er sykepleiestudenter som arbeider i klinisk praksis, i hjemmesykepleie, så vel som i helseinstitusjoner. Med spørsmål, oppgaver og aktiviteter til hvert kapittel. Har ordliste og litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788200128885
Publisert
1999
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
251 gr
Høyde
212 mm
Bredde
147 mm
Dybde
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
168

Relaterte produkter