I takt med avindustrialiseringa av byen har også det økonomiske kraftsenteret i landet blitt flytta vestover. Med Oljen har både Norge i Verda og Vestlandet i Norge blitt geoøkonomisk langt viktigare enn tidlegare. Omvendt har Oslo blitt ei produsjonsbakevje. Samstundes er byen framleis hovudstad. Den har ingen industri. Den er den viktigaste ideologiprodusenten. Rein overbygning over eit fråverande materielt grunnlag: Svevande i lufta, i eteren, på radiobølgene. Denne motseiinga får store følger for tolkinga av omverda og for ideologiprodusentane si forståing av seg sjølve. I den avindustrialiserte byen ser dei ikkje lenger kva dei lever av.
Les mer
Forattaren påstår i dette essayet at den sosiale omskapinga av Oslo dei siste tre tiåra av nittenhundretalet er ei følge av globaliseringa av finansverda og avindustrialiseringa av næringslivet i hovudstaden. Han tek for seg bydel for bydel. Med appendiks og litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205275614
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal
Vekt
470 gr
Høyde
205 mm
Bredde
211 mm
Dybde
14 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet

Forfatter