Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i. Ressurspermen for 9. trinn består av 382 sider pluss lysark. Omfattende kommentardel til hvert kapittel, med ekstra oppgaver, tekster til lytteøvinger, kopieringsoriginaler, fasit til prøver, egenevalueringer og lysark.
Les mer
Ressurspermen inneholder undervisningsforslag og kommentarer til elevboka, veiledning til oppgavene, kopieringsoriginaler og lysark med kommentarer, tekster til lytteøvinger, tilleggsoppgaver, fasit til de fleste oppgavene i bøkene, kontrollprøver og sangtekster.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788211007216
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fag og kultur
Vekt
1900 gr
Høyde
314 mm
Bredde
271 mm
Dybde
61 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Ark
Antall sider
382