Multimodale tekstar er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medium som aviser, tv og bøker har lenge utnytta det meiningspotensialet som ligg i å kombinere verbalspråk, lyd og bilete på ulike måtar. I den nye læreplanen for grunnskolen og vidaregåande opplæring, Kunnskapsløftet, vert multimodale tekstar kalla samansette tekstar. Arbeid med slike samansette tekstar har fått eit forsterka fokus i denne planen. Boka knyter generell kunnskap om multimodalitet til det konkrete arbeidet i klasserommet. Det didaktiske perspektivet er tydeleg gjennom drøfting av aktuelle teksteksempel og forslag til korleis ein kan arbeide med multimodale tekstar i grunnskole og vidaregåande opplæring. Anne Løvland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Agder. Ho har doktorgrad i nordisk språkvitskap med ei avhandlinga om samansette elevtekstar.
Les mer
Boka gir ei innføring i multimodale tekstar. Dei ulike kapitla tar for seg tekst og tekstkompetanse, kva som kjenneteiknar ein samansett tekst, og å skape og lese samansette tekstar. Boka har eit tydeleg didaktisk perspektiv gjennom drøfting av aktuelle teksteksempel og forslag til korleis ein kan arbeide med multimodale tekstar i grunnskole og vidaregåande opplæring. Har litteraturliste og stikkordsregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245005844
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Serie
LNUs skriftserie
Vekt
350 gr
Høyde
239 mm
Bredde
170 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
152

Forfatter