Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Forskriftene utdyper og tydeliggjør intensjonen med lovene. I boka finner du henvisninger mellom lovparagrafene og forskriftene. Nytt i denne boka er at Helsedirektoratets utdypende kommentarer i rundskriv IS-8/2015 er oppdatert med lovendringene som gjelder fra 01.01.2018. I tillegg til oppdateringer og presiseringer, er lovendringene som skal bidra til å styrke og tydeliggjøre barn og unges rettsstilling ved bruk av helse- og omsorgstjenester, nå tatt med og kommentert. Boka er oppdatert per 1. mai 2019.
Les mer
Ryggtittel: Pasient- og brukerrettighetsloven 2019. "Heftet er oppdatert per 01.05.2019" - Forordet. 1. utgave 2016

Produktdetaljer

ISBN
9788283721584
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Pedlex
Vekt
312 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
8 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
143