Boka beskriver metoder og tilnærmingsmåter med bakgrunn i ulike veiledningstradisjoner og teorier om pedagogisk veiledning. Hovedvekten er lagt på det metodiske aspektet, og heftet gir praktiske eksempler og reiser aktuelle problemstillinger med sikte på å bidra til refleksjon, problemløsing og læring. Enkelte av kapitlene bygger på boka «Veiledning av nye lærere i skole og barnehage» (Høihilder og Olsen 2010). Kapitlene er omarbeidet eller nyskrevet for å rette seg mot det brede miljøet som arbeider med pedagogisk veiledning. INNHOLD: - Spørsmålstyper og kommunikasjon, Eli Kari Høihilder - Reflekterende veiledning, Knut-Rune Olsen - Mesterlære, Per Trondsen - Didaktisk relasjonstenkning som metaperspektiv, Hanne Lund-Kristensen - Faglige nettverksgrupper, Knut-Rune Olsen - Reflekterende team, Knut-Rune Olsen - Observasjon og veiledning, Tony Burner - Mikrolæring, Roar Engh - Gestaltveiledning, Per Trondsen - Dialogbasert gruppeveiledning, Kirsten Sivertsen Worum - Coaching, Eli Kari Høihilder - Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), Vivian M. Luth-Hansen og Eli Kari Høihilder - Tegning som verktøy i veiledning, Kirsten Sivertsen Worum - Logg og blogg, Anne-Eliasbeth Utklev og Tor Arne Wølner - SØT-modellen: Fokus på endring, handling og mestring, Kjartan S. Kversøy Dette er en bok for alle som arbeider med veiledning i lærerutdanningen, i tillegg til praksislærere, skoleledere og lærere i skole og barnehage som ønsker å utvikle sine veiledningsstrategier ut fra teoretiske og praktiske problemstillinger i yrkeshverdagen. Heftet tar også sikte på å inspirere til bruk av kollegaveiledning i skoler og barnehager.
Les mer
På omslaget: Metode - barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høgskole og universitet

Produktdetaljer

ISBN
9788278416983
Publisert
2019
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Pedlex
Vekt
200 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
96

Bilder av