De siste årene har det vært fokusert på at Norge ikke har levd opp til internasjonalt nivå i bekjempelsen av organisert kriminalitet, krigsforbrytelser og annen grenseoverskridende kriminalitet. Denne boken inneholder en grundig juridisk analyse av om Norges tilknytning til Schengen-regelverket gir norsk politi og påtalemyndighet tilstrekkelige "verktøy" i kampen mot kriminalitet. Konklusjonen er at Norges tilknytningsavtale til Schengen bare i liten grad gir Norge delaktighet i EUs nye og mer effektive tiltak på området. Når Norge dermed blir stående stadig mer utenfor i forhold til EU-tiltakene, foreslår forfatteren at Norge bør prøve å oppnå en "totalavtale" med EU på justissektoren, tilsvarende EØS-avtalen på det økonomiske området. Boken er primært skrevet for jurister, men også politikere, statsvitere, journalister og andre med interesse for nasjonal og internasjonal kriminalitetsbekjempelse vil ha utbytte av å lese den. Boken inneholder ikke bare en grundig analyse av Norges tilknytningsavtale til Schengen-regleverket, men bidrar også til forståelsen av den generelle folkeretten og til tolkning av folkerettslige avtaler. Viktige sider ved Lisboatraktaten omtales. Boken bør være av like stor interesse for tilhengere som for motstandere av EU.
Les mer
Boken er en juridisk analyse av Norges tilknytning til Schengen-regelverket, hvor forfatteren vurderer om avtalen gir norsk politi og påtalemyndighet tilstrekkelige verktøy i kriminalitetsbekjempelsen. Forfatteren konkluderer med at Norges tilknytning til Schengen, pr. juli 2008, bare i liten grad gir delaktighet i EUs nye og mer effektive tiltak på området. Boken er en bearbeidet utgave av forfatterens masteravhandling. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213100106
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
190

Forfatter