Familievolden er i løpet av det siste tiåret tydelig plassert på den politiske dagsordenen, og politiet er den offentlige aktøren som tillegges hovedansvaret for håndteringen av dette samfunnsproblemet. Denne boken belyser politiets arbeid med familievold fra ulike vinkler. Her kommer både voldsutsatte på krisesentrene, barnevernsansatte og politiutøvere til orde. Bokens innhold bygger på et arbeid som dannet kunnskapsgrunnlag for Stortingsmelding 15 (2012-2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», og omfatter et stort datamateriale. I boken presenteres dette i tre deler: Del 1 handler om de voldsutsattes egne opplevelser med politiets arbeid, del 2 om organiseringen av arbeidet og del 3 om anmeldte familievoldssakers videre skjebne. Boken er særlig relevant for alle som har vold i nære relasjoner som en sentral del av sitt arbeidsfelt - spesielt politiet, krisesentre, barnevernet og bistandsadvokater. Geir Aas er sosiolog og ansatt som førsteamanuensis i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo. Tidligere har han skrevet en doktorgradsavhandling om politipatruljenes utrykninger til nødmeldinger om familievold og blant annet forsket på befolkningens trygghetsfølelse.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215023885
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
433 gr
Høyde
225 mm
Bredde
151 mm
Dybde
45 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
265

Forfatter