Med utgivelsen av Prinsippene for vitenskapelig ledelse fra 1911, foreligger det mest kjente arbeidet fra den såkalte effektiviseringsteoriens barndom for første gang på norsk. Frederick W. Taylor er blitt kalt den amerikanske organisasjonsteoriens pionér, og hans tanker er blitt gjenstand for vekselvis beundring og avsky opp gjennom det 20. århundret. Der Max Webers målsetting var å forbedre byråkratiet, var Taylors anliggende "ideal-fabrikken". Gjennom tidsstudier, spesialisert overvåking, standardisering av redskaper og arbeidsme-toder osv. skulle produktiviten økes; det er dette som har gitt opphavet til begrepet taylorisme - og som skulle finne sin anvendelse ikke bare i industrien, men i hjemmet, på skolen, i kirken, politikken, forskningen, det frivillige arbeidet og gårdsdriften. De siste ti årene har det vært en renessanse for hans tanker. Gjenoppdagelsen av Taylors tankegods har i vår såkalt postindustrielle epoke vært knyttet til teksten som kilde til historisk selvrefleksjon. Særlig gjelder dette vårt forhold til tid, penger og arbeidsetikk - men også våre tallrike forsøk på å finne frem til det ene rette svar på styringsproblemer.
Les mer
Med denne boken foreligger det mest kjente arbeidet fra effektiviseringsteoriens barndom. Taylor er blitt kalt den amerikanske organisasjonsteoriens pionér, og opp gjennom det 20. århundret har hans tanker blitt gjenstand for vekselvis beundring og avsky. Taylors anliggende var "idealfabrikken", hvor en gjennom tidsstudier, spesialisert overvåking, standardisering av redskaper og arbeidsmetoder, skulle øke produktiviteten. Dette har gitt opphavet til begrepet taylorisme, som ikke bare skulle finne sin anvendelse i industrien, men også i hjemmet, på skolen, i kirken, politikken, forskningen, det frivillige arbeidet og gårdsdriften. Det har de siste ti årene vært en renessanse for hans tanker, spesielt knyttet til teksten som kilde til historisk selvrefleksjon. Dette gjelder særlig vårt forhold til penger, tid og arbeidsetikk, men også våre forsøk på å finne fram til det ene rette svar på styringsproblemer i organisasjons- og virksomhetssammenheng. Har litteraturliste.
Les mer
Forord av Hans Kolstad. Etterord av Kjersti Halvorsen

Produktdetaljer

ISBN
9788279900313
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Vidarforlaget
Vekt
340 gr
Høyde
218 mm
Bredde
144 mm
Dybde
17 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
158

Oversetter

Relaterte produkter