Det har vært en skolepolitisk målsetting de siste ti årene å inkludere alle elever i den vanlige skolen. Dette har ført til større fokusering på det økende antallet elever med problematferd. Samtidig har læreres syn på problematferd endret seg. De ser ikke lenger på elever med problematferd som slemme, men erkjenner at det kan være underliggende årsaker til aggressivitet, utagerende atferd og mobbing. Forfatterens hovedhensikt er å hjelpe lærere til å mestre problematferd i skolen. Forfatteren beskriver vanlig problematferd, gir råd om hvordan læreren kan observere og kartlegge den og viser hvilke behov elever med slik atferd har. Hun drøfter hvordan lærerens klasseledelse og klasseregler kan innvirke på atferden og bidra til å forebygge og minske problematferd. Elevsamtaler og samarbeid med hjem og foresatte er et viktig tema i boka. Forfatteren viser også eksempler på individuelle opplæringsplaner og gir råd om organiseringen av spesialundervisningen og hvordan skoleledelsen og instanser utenfor skolen bør trekkes inn i arbeidet med problematferd. I tillegg til disse temaene beskriver forfatteren hvordan læreren skal forholde seg til elever med medisinske diagnoser og elever som har vært utsatt for omsorgssvikt og mishandling.
Les mer
I boken tar forfatteren opp temaet rundt disiplin og atferdsvansker i klasserommet. Hensikten med boken er å hjelpe læreren til å mestre dette problemet. Forfatteren ser på hva problematferd er, hvilke behov elevene har, regler i klassen, tiltak og individuelle opplæringsplaner for elevene. Med råd om hvordan forholde seg til elever med medisinske diagnoser, barn som er utsatt for omsorgssvikt og for mishandling.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202218126
Publisert
2002
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
420 gr
Høyde
239 mm
Bredde
169 mm
Dybde
16 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
219

Forfatter