Psykisk helsearbeid- teorier og arbeidsmåter er skrevet for deg som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid på Fagskolen HS. Boka omhandler utbredelse og klassifisering av psykiske lidelser og relaterte tilstander, arbeidsprosessen i psykisk helsearbeid, behandlings- og omsorgsmodeller, samt tiltak. I tillegg tar boka for seg psykiatriens historie, normalitet og avvik, ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser og brukermedvirkning. Boka inngår i en serie på to bøker som til sammen dekker læreplanen i videreutdanning i psykisk helse- og sosialfaglig personell med videregående skole. Den andre boka heter "Kommunikasjon og samhandling - utvikling av relasjonskompetanse". Psykisk helsearbeid - teorier og arbeidsmåter er også aktuell for andre utdanninger innenfor helsesektoren, samt som faglig oppdatering for fagfolk som arbeider i psykiatrien.
Les mer
Denne bokens første del gir en forståelse av grunnleggende teorier og tankemåter innenfor psykisk helsearbeid i dag. I del to følger en oversikt over psykiske lidelser og problemer, mens del tre av boken dreier seg om rus og misbruksproblemer. Fjerde del handler om barn og unges psykiske helse. I femte og siste del beskrives arbeidsprosessene i psykisk helsearbeid, blant annet i forhold til forebygging, behandling og rehabilitering. Boken er ment som en lærebok for de som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid. Den gir også nyttig faglig oppdatering for fagfolk i psykiatrien, og for andre yrkesgrupper som arbeider med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Har register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788204096678
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Damm
Vekt
766 gr
Høyde
234 mm
Bredde
162 mm
Dybde
22 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
312