Denne boken gir en grundig innføring i regnskapsanalyse i tillegg til andre forhold som er viktige i en kredittvurdering. Regnskapsanalyse. Aktiv bruk av regnskapet behandler årsoppgjøret og går gjennom de korrigeringer og verdivurderinger som må utføres før man analyserer dette. Den tradisjonelle analysemetoden gjennomgås, og de mest brukte nøkkeltallene drøftes kritisk. En mer dynamisk analysemodell utviklet av forfatterne står sentralt i boken. Denne analysemodellen er helhetlig og logisk og et godt hjelpemiddel når en skal vurdere den økonomiske utviklingen i en bedrift. Den gir svar på spørsmål som: - Hvordan har bedriftens økonomi utviklet seg de senere årene? - Hvordan er den økonomiske situasjonen nå?- Hvordan vil bedriften utvikle seg videre?- Hvilke krav må stilles for at bedriften skal overleve, eller for at den skal klare å gjennomføre sine planer? Videre presenteres modeller for å risikoklassifisere bedrifter og for å predikere konkurs, som blant annet kan brukes til å følge opp engasjementer eller kontrollere utlånsporteføljer. Til denne boken foreligger det en "hjelper" som inneholder kontrollspørsmål, oppgaver med løsningsforslag og oppsummeringer av sentrale punkter i hovedboka. Hjelperen egner seg godt som hjelpemiddel ved selvstudium og som supplement i undervisningen. Trond Eklund er direktør i Norges Bank. Han er utdannet cand.mag. og siviløkonom HAE og har lang erfaring fra arbeid med kredittrisiko og som foreleser ved blant annet Handelshøyskolen BI og ulike næringsinstitusjoner. Knut Knutsen er siviløkonom med pedagogisk videreutdannelse. Han var i en årrekke assisterende direktør i Norges Bank og leder av Bedriftsøkonomisk kontor samme sted og har lang praksis som lærer og foreleser. Han har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull blant annet for sitt arbeid med å utvikle modeller for regnskapsanalyse.
Les mer
I denne boka blir leserne kjent med årsregnskapet før de får en innføring i regnskapsanalyse. Modellen for regnskapsanalyse som presenteres, er et hjelpemiddel når en skal vurdere en bedrifts økonomiske utvikling. Boka gjennomgår de korrigeringer og verdivurderinger som må utføres før en analyserer regnskap. Også nøkkeltallsanalysen presenteres i tillegg til modeller for å risikoklassifisere bedrifter. Det foreligger en "hjelper" til boka med bl.a oppgaver. Boka er beregnet på studenter i øk.-adm. utdanninge på universiteter og høyskoler.
Les mer
6. og 7. utgave med tittel: Regnskapsanalyse med årsoppgjør

Produktdetaljer

ISBN
9788205417595
Publisert
2011
Utgave
8. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
680 gr
Høyde
241 mm
Bredde
167 mm
Dybde
24 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
367