Boken beskriver aktuelle juridiske og pedagogiske problemstillinger som førskolelærere i barnehagen stilles overfor. Juss i barnehagen tar opp tema fra innhenting av samtykke fra foreldre til publisering av bilder på Internett og samarbeid med barnevernet. Boken er tematisk organisert etter en tredeling der hovedfokuset er på barnets, foreldrenes og personalets rettigheter. Rett skal være rett tar utgangspunkt i gjenkjennelige hverdagsfortellinger fra livet i barnehagen. Casene tar opp aktuelle sentrale situasjoner og dilemmaer, og diskuterer og skisserer løsningsforslag med henvisning til aktuelle lovbestemmelser. Barnets rettigheter er likevel viet størst oppmerksomhet. Det er egne kapitler om hvordan barnevernet jobber, og hvordan barnevern og barnehage kan samarbeide, og om taushetsplikt og om hvordan man kan spille på lag til barnets beste. Boken er aktuell for studenter i førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehagene. Eva Skogen og Mette Vaagan Slåtten arbeider som høyskolelektorer i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Skogen er redaktør for Å være leder i barnehagen (2005), og Slåtten er medforfatter av samme bok og En bok om oppvekst (2006). Marianne Tellefsen er førstelektor ved barnevernspedagog-studiet, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo, og er medforfatter av Rett på sak og Barnet og loven.
Les mer
Boken handler om pedagogiske, juridiske, og etiske dilemmaer som barnhageansatte må forholde seg til, og er bygget opp omkring eksempler på sentrale problemstillinger og velkjente situasjoner fra barnehagen. Boken har også egen teoridel med hovedvekt på barns rettigheter, barnevern og foreldresamarbeid. Hovedhensikten med boken er å hjelpe barnehagene i bruken av lovverket omkring barns rettigheter, for slik å arbeide for å verne om og bedre barns oppvekstvilkår. Målgruppen er studenter, førskolelærere, og annet personale som jobber i barnehagen. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245005998
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
448 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
225