Reversering av EF- og EØS-stridig statsstøtte er den første samlede fremstilling av statsstøttesanksjonene etter EØS-avtalen. Både statsstøtteprosessen og EØS-myndighetenes sanksjonskompetanse er inngående behandlet. Emner boken tar opp, er blant annet - grunnlaget for tilbakeføring etter EF- og EØS-retten - beskyttelse av støttemottagers berettigede forventninger på EF- og EØS-nivå - kravene til statens oppfyllelse av tilbakeføringsvedtak fra EØS-myndighetene - grunnlaget for tilbakeføring etter intern rett - gjennomføring av tilbakeføringskrav etter intern rett - privat håndhevelse av forbudet mot iverksettelse av ny støtte Fremstillingen er skrevet for alle aktører som involveres i statsstøttesaker, fra støttegivende myndigheter - som departementer, fylkeskommuner og kommuner - til støttemottagere og deres juridiske rådgivere. Samtidig gir fremstillingen veiledning for aktører som mener at deres konkurrenter mottar ulovlig statlig støtte. Erling Hjelmeng er dr.juris. (2003) på avhandlingen "Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurranseregler". Han har erfaring fra Konkurransetilsynet og næringslivet og er i dag førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Les mer
Boken inneholder en samlet fremstilling av statsstøttesanksjonene etter EØS-avtalen. Både statsstøtteprosessen og EØS-myndighetenes sanksjonskompetanse er behandlet. Fremstillingen er skrevet for alle aktører som involveres i statsstøttesaker, fra støttegivende myndigheter til støttemottagere og deres juridiske rådgivere. Samtidig gir fremstillingen veiledning for aktører som mener at deres konkurrenter mottar ulovlig statlig støtte. Med register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245002546
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
418 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
197

Forfatter