Fra 1975 fikk førskolelærerne enerett på lederjobbene i barnehagen, som samtidig endret karakter fra å være en beskjeftigelse for barn noen timer i uken til å bli den institusjonen de politiske myndigheter satset på for å sikre familieekstern barneomsorg. Barnehagen som arena for omsorg, tilsyn og læring har utviklet seg i skjæringspunktet mellom sosial-, likestillings- og familiepolitikken. Og den fremstår i dag som en sentral oppdragelsesarena for barn under skolepliktig alder. Den ekspansjonen og omstillingen barnehagesektoren har vært og er gjenstand for, er i seg selv av betydelig interesse for alle som arbeider der eller interesserer seg for denne institusjonen. Dessuten krever omstillingen fleksibilitet og endringskompetanse hos de ansatte. For at barnehagen skal bli en god arbeidsorganisasjon, er det derfor ønskelig at de ansatte ikke bare har en samfunnsfaglig forståelse for sin egen institusjon i samfunnet, men også kjennskap til teorier om organisasjon og ledelse. Barnehagen er det mest brukte hjelpetiltaket i barnevernet. Derfor har boken et bidrag fra Torunn A. Ask som har hovedfag i sosialt arbeid og er høgskolelektor ved Høgskolen i Agder. Boken er ment som et bidrag til å bringe inn nye perspektiver som kan styrke de ansattes forståelse for sin egen profesjon. Kirsten Johansen Horrigmo er høgskolelektor ved Høgskolen i Agder. Hun er cand.polit. med hovedfag i sosiologi. Hun er også utdannet førskolelærer. Børre Nylehn er professor i organisasjonsteori ved Høgskolen i Agder. Han har skrevet flere bøker om organisasjon og ledelse.
Les mer
Første del av boka omhandler barnehagen som samfunnsinstitusjon, andre del omhandler organisasjonsteoretiske perspektiver og del tre tar for seg barnehagen som læringsarena. Det blir kastet et sosiologisk lys over barnehagen som samfunnsinstitusjon slik den fungerer i dag, men også over dens utvikling siden starten på 1800-tallet. Boken er ment som et bidrag til å bringe inn nye perspektiver som kan styrke de ansattes forståelse for sin egen profesjon. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276749410
Publisert
2004
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
485 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
244