Folketrygd samleutgave 2020 (samleutgave i trygderett) er ajourført pr. 01.02.2020. Den har følgende innhold: Folketrygdloven NAV-loven Arbeidsmarkedsloven Tiltaksforskriften Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Forvaltningsloven eforvaltningsforskriften Offentleglova Barnetrygdloven Barnelova Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot Forskotteringsloven Bidragsinnkrevingsloven Kontantstøtteloven Arbeidsmiljøloven - Kapittel 12 Rett til permisjon Samordningsloven Lønnsgarantiloven Skatteloven - Utdrag fra kapittel 12 Personinntekt Trygderettsloven Avgifter mv. til folketrygden for 2020 Satser for ytelser og stønader
Les mer
Innhold: Folketrygdloven (lov om folketrygd) av 28. februar 1997 nr. 19 med endringer, sist ved lov av 20. desember 2019 nr. 84 (i kraft 1. februar 2020) og en del andre lover samt avgifter mv. til folketrygden for 2020, satser for ytelser og stønader
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202669041
Publisert
2020
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
613 gr
Høyde
208 mm
Bredde
147 mm
Dybde
25 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
413