Denne rapporten er en evaluering av skoleutviklingsprosjektet "Sats på skulen - snu Sogn", hvor sju kommuner i indre Sogn har samarbeidet om å møte felles utfordringer ved det å være skoleeier. Gjennom et forpliktende nettverk har man satt fokus på skoleeierrollen, skoleleders rolle og kompetanse og fagnettverk mellom lærere - med entreprenørskap som en rød tråd i arbeidet med skoleutvikling. En utviklet delingskultur, der skolene, alene og i felleskap, i større grad fungerer som lærende organisasjoner, har vært sentralt i dette arbeidet. Et overordnet fokus i "Sats på skulen - snu Sogn" har også vært å utvikle regionen gjennom å utvikle en god skole -en skole der elevene kjenner sine lokalsamfunn, og der lokalsamfunn ser skolen som et sentralt, integrert element i arbeidet med å skape levedyktige, attraktive kommuner. Rapporten viser at man på flere områder har klart å legge et godt grunnlag for videre arbeid. Samtidig ser man behovet for å styrke samarbeid og delingskultur i regionen, og det blir påpekt at det trengs en egen utviklingsagent, som kan bidra til nødvendige nettverk og prosesser på tvers av kommuner og enkeltskoler.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788232101924
Publisert
2013
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Vekt
224 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet