I boken behandles den rett siktede og/eller dennes forsvarer har til å eksaminere vitner etter EMK artikkel 6 nr. 3 d sammenholdt med nr. 1. Dette spørsmålet er særlig aktuelt når påtalemyndigheten under hovedforhandlingen ønsker å lese opp en politiforklaring som vitnet tidligere har gitt, enten fordi vitnet nekter å forklare seg eller ikke er til stede. Den rikholdige praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og norsk Høyesterett blir analysert. Retten til vitneeksaminasjon kommer også på spissen dersom det er aktuelt å anvende anonyme vitner - noe som for norsk retts vedkommende er regulert i straffeprosessloven § 130 a. Videre aktualiseres retten til å eksaminere vitnet dersom et barn skal forklare seg som vitne - normalt som fornærmet i en sedelighetssak. I slike tilfeller gjennomføres det vanligvis et dommeravhør med hjemmel i straffeprosessloven § 239. De krav EMK medfører for disse tilfellene behandles også. Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer og tidligere professor i strafferett og prosess ved Universitetet i Bergen.
Les mer
Boka behandler den siktedes rett til å eksaminere vitner. Den gir en analyse av praksis ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) og norsk Høyesterett, i tillegg blir dansk praksis trukket inn. Boka tar også for seg adgang til opplesning av vitneforklaringer, bruk av anonyme vitner, samt anvendelsen av dommeravhør i saker hvor barn eller psykisk utviklingshemmete er vitner. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245005806
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
376 gr
Høyde
210 mm
Bredde
135 mm
Dybde
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
284