Åadtjoeh daelie govledh jïh vuejnedh gosse tjidtjie jïh aehtjie, onnevïelle jïh manne jeatja sæjjan juhtiejimh. Manne naa bïllijim gosse edtjimh juhtedh. Onnevïelle lij annje dan onne, idtji raaktan guarkah. Sjïdti nemhtie guktie tjidtjie gon aehtjie saerniestigan. Orre sijjesne gaaje luste sjïdti. Leam aavone mijjieh juhtiejimh Boka er på Sørsamisk
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788282633123
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
CálliidLágádus
Vekt
326 gr
Høyde
215 mm
Bredde
215 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
3-6
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
43

Forfatter
Illustratør
Oversetter