Ny revidert utgåve av grunnbok i sentrale pedagogiske emne. Boka tek for seg ulike perspektiv på læring, oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen, etikk, pedagogisk idéhistorie og teori. På bakgrunn av dette presenterer forfattaren teorien om ein forløysande pedagogikk. Teorien er inspirert av eit omfattande erfarings- og forskingsmateriale, og av den internasjonale barnekonvensjonen som fastslår at alle tiltak for barn skal vere 'til barnets beste. Dette har konsekvensar både for vår oppfatning av kva læringsressursar barn og unge har, for utforminga av skolemiljøet, for prioriteringar av læringsinnhaldet og for opplærings- og arbeidsmetodane. Den forløysande pedagogikken gir eit nytt perspektiv på skolens møte med barn og unge, der det sentrale er realisering av høge pedagogiske mål for kvar enkelt. Den nye reviderte utgåva er oppdatert både når det gjeld til ny internasjonal forsking og teoridanning og nye lover og regelverk for skolen. Edvard Befring er professor, dr philos ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Les mer
Boka gir ei grunnleggjande innføring i sentrale pedagogiske emneområde. Boka tek for seg forskjellige perspektiv på oppvekst og utvikling i barne- og ungdomsalderen, læring, etikk, pedagogisk idéhistorie, norsk skolehistorie og pedagogisk teori og tilrettelegging. Samtidig presenterast ein pedagogisk teori med utgangspunkt i den internasjonale barnekonvensjonen som seier at alle tiltak skal vere til "barnets beste". Boka rettar seg mot studentar i lærarutdanning og utdanningsvitskapelige fag, især pedagogikk og spesialpedagogikk. Har register og litteraturliste.
Les mer
Undertittel på omslaget: kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling

Produktdetaljer

ISBN
9788252179064
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Samlaget
Vekt
610 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
285

Forfatter