Denne boka gir innsyn i hvordan læreplanens vekt på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag følges opp. I ti teser formulerer forfatterne hva vi bør satse på for å oppnå bedre skriveopplæring på tvers av fag. Grunnlaget for innsiktene er konkrete studier av skriving i barnehager og klasserom i Midt-Norge. Sentrale tema i boka er begrepslæring, fagspråk, kritisk literacy og vurdering av multimodale tekster og sjangrer (f.eks. forsøksrapport i naturfag, fortellinger i norsk og RLE, og oppgavesvar og artikler i naturfag og samfunnsfag). Antologien er et resultat av fire års forskning i det NFR-støttede prosjektet "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring" (SKRIV). Bokserien Skriveopplæring og skriveforsking omhandlar skriving i utdanning, yrkesliv og kvardagsliv, sett frå ulike teoretiske ståstader. Målet er å bidra til ei utdjupa forståing av kva skriving er for noko og korleis skrivekompetanse kan stimulerast. Serien har utspring i Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Alle publikasjonane i serien er fagfellevurderte.
Les mer
Boka handler om hvordan læreplanens vekt på skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag blir fulgt opp, i barnehage, grunnskole og videregående skole. Noen av de sentrale temaene i boka er begrepslæring, fagspråk og kritisk literacy. Antologien er et resultat av forskningsprosjektet "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring". Har litteraturlister.
Les mer
På omslaget: Skrivesenteret

Produktdetaljer

ISBN
9788251926867
Publisert
2011
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
660 gr
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
346

Redaktør