Småhusområder, Byggforsk Håndbok 49??gir retningslinjer for å planlegge nye småhusområder og fortette i eksisterende småhusbebyggelse, med vekt på både kvalitet og effektiv tomteutnyttelse. Boka viser hvordan man kan bruke regelverk og alternative metoder til å utnytte naturmark og fortettingspotensial bedre og samtidig ta vare på byggeskikken i området. Nøkkelen er samspill mellom infrastruktur, grøntområder og boligplassering/utforming. Gevinsten er lavere utbyggingskostnader, høyere verdistigning, plass til felles grøntområder og privathager skjermet for innsyn. Boka gir en rekke illustrerte eksempler på god utforming av attraktive småhusområder. Målgruppe er politikere, utbyggere, studenter, planleggere og saksbehandlere i kommunene. Boka anbefales dessuten for velforeninger, strøksforeninger og beboere som er engasjert i utformingen av nabolaget. Utarbeidelsen er støttet av Husbanken.
Les mer
Boka viser hvordan man kan utarbeide gode planer for småhusområder og planlegge fortetting med kvalitet. Den viser hvordan man kan bruke regelverk og alternative metoder for å utnytte fortettingspotensialet bedre og samtidig ta vare på byggeskikken i strøket. Boka retter seg mot arkitekt-, ingeniør- og andre studenter, planleggere, saksbehandlere og politikere.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788253606897
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
SINTEF AS
Serie
Håndbok. Norges byggforskningsinstitutt
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
169

Forfatter