Norge har i mange år hatt høye ambisjoner i sin integrerings- og inkluderingspolitikk. Med utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og velferdsstatlige idealer om å gi alle like muligheter, skal personer som har innvandret til Norge få hjelp og støtte til å skape seg et liv der de har arbeid og økonomisk selvstendighet. Hvordan denne hjelpen og støtten bør gis, og hvilken form den skal ha, har vært gjenstand for mange diskusjoner og debatter. Til grunn for hjelpetiltak ligger de velferdsstatlige virkemidlene og de sosialpolitiske rammebetingelsene. Denne boken setter søkelys på velferdstjenestene som arena for samhandling og på møtet mellom den som oftest etnisk norske tjenesteutøveren og brukeren med etnisk minoritetsbakgrunn. Den har særlig søkelys på hvordan tjenesteyterens og majoritetskulturens rammer påvirker denne samhandlingen, men viser også alternative måter å belyse betydningen av kultur, ideologi og strukturelle rammebetingelser på. Dette innebærer at det settes spørsmålstegn ved det som oppleves selvsagt og naturlig i etablerte referanserammer for profesjonell handling. Ideer, verdier, og forestillinger ses på som flytende, skiftende og konstruerte, noe som krever en aktiv fortolkningskompetanse i konkrete situasjoner. Denne fortolkningskompetansen innebærer noe annet enn bare å forstå motpartens kultur. Boken henvender seg til studenter innen utdanninger som rekrutterer yrkesgrupper til velferdstjenestene, og fagpersoner i praksisfeltet.
Les mer
Boken retter søkelyset mot velferdstjenestene som arena for samhandling og møtet mellom den som oftest etnisk norske tjenesteutøveren og brukeren med minoritetsbakgrunn. Den har fokus på hvordan tjenesteyterens og minoritetskulturens rammer påvirker denne samhandlingen, men viser også andre måter å belyse kultur, ideologi, og strukturelle rammebetingelser på. Boken er skrevet for studenter innen utdanninger som rekrutterer yrkesgrupper til velferdstjenestene, og fagpersoner i praksisfeltet. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276347753
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
360 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
13 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
206

Forfatter