Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis. Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupper. Legers og annet helsepersonells rolle i praktisk sosialmedisinsk arbeid er viet særskilt oppmerksomhet. Boken belyser det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter, helsepersonells plikter og legers samfunnsrettede oppgaver. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper, som funksjonshemmede, innvandrere og barn og unge. Den nye utgaven er ajourført, forkortet og grundig revidert for å dekke aktuelle sosialmedisinske temaer.
Les mer
Boka gir ei innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis i Norge. Den tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse, og beskriver velferdssamfunnet i historisk og sosialpolitisk lys. Boka gir også ei oversikt over velferdsordningene, ser på helsepersonellets rolle, og tar opp utfordringer knytta til fordeling av helse og velferdsgoder, både nasjonalt og globalt. Har stikkordregister. Bokas primære målgruppe er medisinstudenter, men den kan også være aktuell for andre utdanninger innen helse- og sosialfagene.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205399150
Publisert
2011
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
546 gr
Høyde
241 mm
Bredde
167 mm
Dybde
23 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
293