Saman med ein spennande og interaktiv nettstad er denne boka eit læreverk i programfaget sosiologi og sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den vidaregåande skolen. Boka dekkjer alle dei hovud- og kompetansemåla som er oppgitt i læreplanen. Sentralt i boka står samfunnsvitskaplege tenkjemåtar. Ho tek for seg det vi veit innanfor ulike kunnskapsområde, og ho forklarer korleis vi veit det vi veit. Forfattarane prøver å bruke den erfaringsverda elevane sjølv har, når sosiologiske og sosialantropologiske problemstillingar skal introduserast og ny kunnskap byggjast opp. Slik ønskjer dei at den informasjonen elevane har om samfunnet, blir til kunnskap om samfunnet. Geir Berge er lektor på Laksevåg videregående skole med faga historie, spansk og samfunnsfag. Han har vore med på å utvikle digitale læremiddel og skrive bøker og artiklar innanfor samfunnsfag, kultur og historie. I tillegg underviser han i samfunnsfagdidaktikk på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen. Leonhard Vårdal er avdelingsleiar i allmennfag ved Stranda vidaregåande skule. Han har nær tretti års erfaring frå undervisning i faga samfunnskunnskap, norsk og historie. Han har tidlegare gitt ut lærebøker i samfunnskunnskap og samfunnslære og har vore med på å utvikle digitale læremiddel.
Les mer
Boken er et læreverk i programfaget sosiologi og sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den videregående skolen. Kapitlene er bygget opp etter læreplanens inndeling, med oppgaver og ordforklaringer knyttet til hvert kapittel. Det legges vekt på fagenes fakta eller utsagnkunnskap, fagenes metodekunnskap og fagenes begrepskunnskap. Med stikkordregister og billedliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245006278
Publisert
2007
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
786 gr
Høyde
239 mm
Bredde
168 mm
Dybde
19 mm
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
380