Dette er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene av Johs. Andenæs og Anders Bratholm. Kjell V. Andorsen har videreført arbeidet på anmodning fra Johs Andenæs, og de to tidligere utgivelsene er nå samlet i én bok. Det har skjedd vesentlige endringer på feltet siden de to bøkene sist utkom i 1996. I denne utgaven er blant annet kapitlene om seksuallovbrudd og tap og tilbakekall av førerrett betydelig omskrevet, nye bestemmelser om motarbeidelse av rettsvesenet, menneskehandel og korrupsjon er behandlet og et nytt kapittel om folkemord er med. Forfatteren knytter også forbindelseslinjer til den nye straffeloven av 20. mai 2005. Kjell V. Andorsen er dr. juris fra 1999 og har bred faglig bakgrunn blant annet fra domstolene, politiet og som privatpraktiserende advokat. Han har vært førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Forfatteren har tidligere utgitt bøkene "Strafferettslig nødrett" (1999) og "Rettsvillfarelse i strafferetten" (2005). "... hovedinntrykket er at også den nåværende utgaven av "Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene er meget solid." Toril M. Øie i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1/2010
Les mer
Boken er en videreføring og ajourføring av de to bøkene Spesiell strafferett og Formuesforbrytelsene. Boken gir en redegjørelse for lovovertredelser som ærekrenkelser og forholdet til ytringsfriheten, samt reglene om narkotikaforbrytelser, promillekjøring og såkalt etterfølgende alkoholnytelse. Boken behandler også de mest alminnelige vinningsforbrytelser som tyveri, bedrageri og ran, samt forhold som skadeverk, heleri og brukstyveri. Straffbare forhold i konkurs og konkurslignende situasjoner tas spesielt opp. Kapitlene om seksuallovbrudd og tap og tilbakefall av førerrett er omskrevet og nye bestemmelser om motarbeidelse av rettsvesenet, menneskehandel og korrupsjon er behandlet og et nytt kapittel om folkemord er tatt med. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215009094
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1132 gr
Høyde
250 mm
Bredde
177 mm
Dybde
40 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
519

Forfatter
Contributions by

Relaterte produkter