Boka er skrevet for innledende kurs ved universiteter og høgskoler der grunnlaget legges for videre språkstudier. Særlig vekt på begreper og analysemodeller alle språkstudenter trenger å lære. Den vil også fungere som håndbok for studenter på høyere nivå. Forfatterne tar for seg språkvitenskapelige grunnbegreper innenfor felt som semantikk, pragmatikk, (kon)tekst- og samtaleanalyse, retorikk, fonetikk og fonologi, leksikon, morfologi, syntaks, innlæring av fremmedspråk, språktypologi, språkendring, geografisk og sosial språkvariasjon. Et innledningskapittel spør "Hva er språk?", og avslutningskapitlet skisserer sentrale trekk ved vitenskapen lingvistikk slik den har artet seg det siste århundret. Kristian Emil Kristoffersen, Helge Lødrup, Else Ryen, Hanne Gram Simonsen, Andreas Sveen og Rolf Theil er alle sammen ansatt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, mens Kirsten Meyer Bjerkan og Marianne Lind er ansatt på Bredtvet kompetansesenter i Oslo.
Les mer
Boken er skrevet for de innledende kurs ved universiteter og høyskoler med tanke på videre språkstudier. Den er delt inn i tre hovedkapitler; ett om språklig kommunikasjon, ett om språket som system og ett om språklig variasjon. Innenfor disse tar forfatterne for seg begreper som semantikk, pragmatikk, tekst- og samtaleanalyse, retorikk, fonetikk og fonologi, leksikon, morfologi, syntaks, innlæring av fremmedspråk, språktypologi, språkendring og geografisk og sosial språkvariasjon. Har litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215007601
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1067 gr
Høyde
241 mm
Bredde
167 mm
Dybde
27 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
566