Språksprell i skolen er et pedagogisk tilbud som kan brukes i leseopplæringen i 1. klasse og parallelt med selve bokstavinnlæringen. En forberedende leseopplæring gjennom lek. Språksprell i skolen er et pedagogisk tilbud som kan brukes i oppstarten i 1. klasse, og parallelt med selve bokstavinnlæringen. Målet er å leke seg mot lese-mestringen. Strukturert lek med en faglig bevisst målsetting viser seg å gi gode resultater når elevene skal lære å lese. Språksprell i skolen gir læreren oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling. Det bidrar til å forebygge lese- og skrivevansker. Utstrakt bruk av bildekort i lekene gir god støtte også til fremmedspråklige elever. Å arbeide med grunnlaget for lesingen, samtidig med selve leseinnlæringen måler de beste resultatene.Lekene er delt inn i seks språklige områder:* Oppmerksomhet for lyd* Rim og regler* Stavelser* Ordanalyse* Ord og setningsbevissthet* MorfemerOpplegget inneholder:* Språksprell i skolen (lærerens perm) o 47 språkleker o Bildekort o Aktivitetsbok, eget lærereksemplar o Observasjonsskjema * Språksprell i skolen (aktivitetsbok for elevene) o I Aktivitetsboka kan elevene selv øve videre på ferdigheter som ligger til grunn for begynneropplæringen, og kan brukes uavhengig av hovedpermen. Vi anbefaler at Språksprell i skolen brukes i begynneropplæringen i 1. klasse, og som supplement til og med 3. klasse.Gi barna det beste grunnlaget for å knekke de første kodene i leseopplæringen!
Les mer
Permen inneholder 47 språkleiker, bildekort, observasjonsskjema og aktivitetsboka til lærerbruk. Leikene er delt inn i seks språklige områder: oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, ordanalyse, ord- og setningsbevissthet og morfembevissthet. Opplegget gir læreren mulighet til å skaffe seg oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, og kan bidra til å forebygge lese- og skrivevansker.
Les mer
Innhold: Språksprell i skolen: aktivitetsbok. Språksprell i skolen: metodeboka. Katalogisert etter omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788205334540
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal undervisning
Vekt
1720 gr
Høyde
320 mm
Bredde
270 mm
Dybde
60 mm
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Ark

Illustratør