Skriveøvelsene skal sammen med lesing føre til at det ortografiske mønsteret blir styrket. Lydkombinasjonene vil bli lettere tilgjengelige når en på et senere tidspunkt skal lese eller skrive samme sekvens. Skriveøvelse mål 1: Bokstavene blir ledsaget av bilder, hvor første lyd i ordet som bildet illustrerer er bokstaven eleven skal skrive. Dette er en av flere øvelser som skal lære eleven å lytte ut første lyd i ord. Skriveøvelse mål 2: Hvert ord i skriveøvelsene er ledsaget av et bilde som illustrerer ordet. Bildet vil bidra til å styrke elevens begrepsapparat, og er en av flere øvelser som skal lære eleven å lytte ut første lyd i ord. Skriveheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Skriveheftene følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse. Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hver av trinnene fra trinn 2 til trinn 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7. Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes. Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse. I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788275226844
Publisert
2017
Utgiver
Vendor
Tell Forlag
Vekt
1315 gr
Høyde
230 mm
Bredde
170 mm
Dybde
35 mm
Aldersnivå
Forhandlervarer, Spesialundervisning
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Skolemateriell