Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte. Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.
Les mer
I bind II av kommentarutgaven foretar forfatterne en gjennomgang av de enkelte paragrafer fra straffeprosesslovens kapitler 18 til 37. Ajour pr. 1. januar 2011. Har litteraturliste, liste over forkortelser av lover og forarbeider m.v., samt doms- og saksregister.
Les mer
Omslagstittel: Straffeprosessloven : bind II : kommentarutgave

Produktdetaljer

ISBN
9788215013770
Publisert
2011
Utgave
4. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
1568 gr
Høyde
243 mm
Bredde
174 mm
Dybde
52 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
860

Relaterte produkter