Strafferett - håndbok er en oversiktlig, ajourført oppslagsbok som inneholder straffe- og prosessbestemmelsene, nøkkelkommentarer til disse, straffutmålingsmomenter og sammendrag av utvalgte dommer. Boken imøtekommer behovet for et tidsbesparende hjelpemiddel for praktikeren - enten man er forsvarer, aktor, etterforsker eller dommer - og enten det er på etterforskingsstadiet, under saksforberedelsen, under hovedforhandlingen, i arbeid med dommen eller ved etterarbeidet. Også studenter, rettsreportere og ansatte i offentlige instanser vil ha nytte av boken som oppslagsverk i strafferett. Boken har et omfattende lovspeil for å binde sammen straffeloven 2005 og straffeloven 1902. I denne utgaven er det også inntatt merknader til noen av de mest sentrale bestemmelsene i domstolloven. Strafferett - håndbok inneholder: Straffeloven 2005 Straffeprosessloven Bestemmelser i domstolloven Bestemmelser i Grunnloven Bestemmelser i EMK Bestemmelser i utlendingsloven Bestemmelser i vegtrafikkloven Enkelte sentrale forskrifter
Les mer
"Boka er à jour per april 2015, ..." - Forordet. 1. utg. Moss : Pergamon, 1996 ved Finn Haugen

Produktdetaljer

ISBN
9788202599676
Publisert
2019
Utgave
5. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
1900 gr
Høyde
246 mm
Bredde
180 mm
Dybde
55 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
933