Forvaltningen får tilgang til store mengder sensitive opplysninger om enkeltmennesker som av ulike grunner kommer i kontakt med det offentlige - enten det er den som søker NAV om støtte eller familien som får bistand fra barnevernet. Også bedrifter vil i mange tilfeller måtte gi forvaltningen hemmelige næringsopplysninger. Taushetsplikten skal beskytte forvaltningens brukere mot at sensitive opplysninger kommer på avveie og bidra til å sikre befolkningens tillit til forvaltningen. I denne boken gir forfatterne en grundig og oversiktlig innføring i reglene om forvaltningens taushetsplikt. Blant temaene som behandles, er innholdet i taushetsplikten, taushetspliktens opphør, pliktens unntak, forholdet til opplysningsplikter og reglene om innsyn og taushetsplikt for forskere. Boken behandler forholdet til andre viktige regelsett, som personvernforordningen og menneskerettighetene. Taushetspliktens anvendelse i rettstvister og konsekvensene av brudd på taushetsplikten er også grundig behandlet. Boken gir både en oversikt for dem som ikke kjenner reglene fra før, og mulighet for fordypning i de vanskelige problemstillingene taushetsplikten reiser. Boken vil være til nytte for saksbehandlere, parter, advokater, dommere, journalister eller andre som har befatning med taushetsplikten.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215034355
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet