Dette er en ny og utvidet utgave av Teknisk termodynamikk med strømningslære. Noen nye emner er kommet til, spesielt i kuldeteknikk, hvor den omvendte Brayton-prosessen og ammoniakk absorbsjonsprossen nå er tatt med. Boka er skrevet med tanke på studenter ved høgskoler og universitet som møter faget for første gang. Innholdet er basert på pensumplanen slik den er lagt opp for fagene Fluid og termodynamikk I og II, samt deler av faget Industrielle kuldeprosesser ved Høgskolen i Tromsø. Ligninger brukt i boka er utledet fra grunnleggende ligninger vi kjenner igjen fra fysikken. Dette for å unngå snarveier i utledningen hvor mellomregningen er falt bort, og studentene kun får presentert ferdige ligninger. Derfor vil boka også være godt egnet for dem som vil friske opp kunnskapene i faget. Forfatteren har søkt å finne eksempler som er typiske for emnet, men som samtidig er oversiktlige og beskrivende slik at tekst og eksempler går hand i hand. Kapitlene avsluttes med øvingsoppgaver. Norge står på terskelen til å utnytte energien i olje og gass nasjonalt. Termodynamikken rundt varmetekniske prosesser som inngår i varmekraftverk basert på kjeler og gassturbiner er beskrevet. Grunnleggende kuldeteknikk og den kjøletekniske prosessen for produksjon av LNG på Melkøya er og tatt med. Kjell Johannessen er sivilingeniør i maskinteknikk med eksamen fra Universitetet i Newcastle. Han har allsidig erfaring som konstruktør fra produksjonsverksteder og prosessindustri. I de senere år har han undervist i maskinrelaterte fag ved Teknisk Fagskole og ved Høgskolen i Tromsø. Han er forfatter av boka "Konstruksjonsteknikk" som kom ut høsten 2001. Johannessen er nå ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Tromsø. I 2004 fikk han Høgskolens formidlingspris for stor produksjon av lærebøker og for annen formidlingsvirksomhet.
Les mer
Boka omhandler termodynamikken rundt varmekraftverk basert på kjeler og gassturbiner. Grunnleggende kuldeteknikk og den kjøletekniske prosessen for produksjon av LNG på Melkøya er tatt med. I tredjeutgaven har noen nye emner kommet til, spesielt i kuldeteknikk. Boka er skrevet spesielt for studenter som møter faget for første gang, og er basert på pensumplanen slik den er laget for fagene termofysikk / fluid og termodynamikk II ved Høgskolen i Tromsø Har øvingsoppgaver til hvert kapittel og stikkordsregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788273890986
Publisert
2006
Utgave
3. utgave
Utgiver
Vendor
Lundblad Media AS
Serie
Eureka
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
428

Forfatter