Hva vil det si å være en tilstedeværende voksen? Hvordan være en bevisst og reflektert voksen som gir barn mulighet for deltakelse i tråd med rammeplanen? Hvordan gi barn reell medvirkning i lek og læring? Tilstedeværende voksne - medvirkende barn gir innblikk i hvordan et prosjektarbeid har ført til konkrete endringer av de voksnes handlinger og holdninger. Boken viser hva som skjer når personalet samarbeider med barn som likeverdige på en respektfull måte. Fokus er flyttet fra lydighet til ansvarlighet, lagspill og samarbeid med økt bruk av løsningsfokusert tenkning. Resultatet er at barn er blitt medaktører i barnehagehverdagen. Boken gir konkrete eksempler på verktøy og metoder som med hell er brukt for å få til et vellykket endringsarbeid. Ønsket er å gi studenter, styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere og ansvarlige barnehagemyndigheter en bok til inspirasjon og nytte. Forfatterne har i mange år vært barnehagefaglige rådgivere i Vennesla kommune. Sammen har de drevet faglig kvalitetsutvikling av sektoren, kompetanseheving av barnehagepersonalet og vært prosjektledere for utviklings- og endringsarbeidet som presenteres i boken.
Les mer
Boken gir innblikk i et prosjektarbeid som har ført til konkrete endringer av de voksnes handlinger og holdninger i en barnehage. Den viser hva resultatet blir når personalet samarbeider med barn som likeverdige og fokuserer mer på lagspill og samarbeid enn lydighet. Boken gir konkrete eksempler på verktøy og metoder som er brukt med hell i endringsarbeidet. Med litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788276348538
Publisert
2010
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Vekt
278 gr
Høyde
238 mm
Bredde
168 mm
Dybde
9 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
121