Toktok Språkglede er et engasjerende og helhetlig verktøy for språkstimulering beregnet på alle barn i barnehagen. Det kan også brukes i norsk som andrespråk på 1. til 4. trinn og for barn/elever som av forskjellige årsaker er forsinket i språkutviklingen sin. Materiellet vektlegger systematisk språkutvikling gjennom lek og samtale. Boksen innholder 11 spill (lotto og memory), Boka om Hannah, plansjer i A3-format, foreldrehefter på 18 språk og veiledningshefte. SPILL (memory og lotto) Hvert spill representerer ett tema. Temaene er farger, frukt og grønnsaker, klær, leker, mat, natur og dyr, bad, kjøkken, kjøretøy, stue, utstyr og redskap. Alle bildekort og spillplater er illustrert med relevante fotografier av gjenstander det er viktig for barna å kjenne til i hverdagen. Fargekoding på esker og brikker gjør det morsomt og lærerikt å rydde opp etter bruk. Eskene har en slisse øverst hvor for eksempel gjenglemte bildekort kan stikkes inn. Et alternativ er at barna trekker et kort og sier ordet før kortet legges tilbake igjen. PLANSJER (A3) Hvert tema har egen plansje som gir oversikt over alle ordene i temaet. Her kan barna trene på over- og underbegrep. En av plansjene er en vrimleplansje som inneholder alle bildekortene. Her kan barna more seg med å finne et spesielt bildekort. Når plansjen vises i vinduet, kan foreldre og barn se hvilke temaer og begreper barnehagen jobber med. BOKA OM HANNAH Her møter vi Hannah på vei inn i barnehagen om morgenen og følger henne gjennom ulike aktiviteter i løpet av dagen. Boka kan være et godt utgangspunkt for innlæring av korte setninger eller til bruk i samtaler om dagsrytme, følelser eller opplevelser barnet vil formidle. Boka egner seg til bruk under foreldresamtaler. FORELDREHEFTE Heftet inneholder en tematisk oversikt over alle bildekortene og er dermed også en bildeordbok. Det gir gode forutsetninger for å utvikle både norsk og morsmål. Heftet er overatt til 17 språk i tillegg til norsk og kan bestilles separat dersom barnehagen eller foreldrene trenger flere. Foreldreheftet er også et godt verktøy til bruk i foreldresamtaler. DIGITAL RESSURS På Toktok-båten forenes god pedagogisk tenkning med oppøving i digitale ferdigheter. Kahyttene avspeiler fagområdene i rammeplanen og inneholder forskjellige aktiviteter og spill. Gjennom lyd, bilde og animasjoner motiveres barna til å tilegne seg og leke med ny kunnskap, utvikle ordforråd, lære nye begreper, øve koordinasjon, konsentrasjon og selvstendighet. Sosiale ferdigheter trenes gjennom turtaking og samarbeid når spillene spilles i mindre grupper. Den voksne finner mål og pedagogiske tips basert på rammeplanen til hvert spill. VEILEDNINGSHEFTE Her finner du en faglig innledning og en metodisk del. Sonja Kibsgaard og Olaf Husby har skrevet den faglige begrunnelsen. Kibsgaard er cand.polit. med mange års erfaring fra barnehage. Hun er nå førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, hvor hun underviser i «Internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid». Husby er cand. philol. og førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk som spesialfelt. Begge har skrevet flere fagbøker innen norsk som andrespråk. FORFATTERNE Bente Aune og Ranveig Kopreitan, begge spesialpedagoger med mange års erfaring fra barnehagen, jobber til daglig i Thyra barnehage i Trondheim som henholdsvis fagleder og pedagogisk leder/spesialpedagog. Toktok Språkglede er gitt ut med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Les mer
Innhold: 4 memoryspill. 7 lottospill. 6 plansjer. 1 hefte for barn. 18 foreldrehefter. 1 veiledningshefte. Emballert i eske

Produktdetaljer

ISBN
9788202429782
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
25000 gr
Høyde
640 mm
Bredde
360 mm
Dybde
320 mm
Aldersnivå
Barnehager
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Kombinasjonsprodukt