Treet, skogen og mennesket - praktbok/gavebok med nærmere 300 fargebilder Boka tar utgangspunkt i hvor viktig skogen er for et godt liv på jorda og for det enkelte menneske, og hvor avhengig vi er av produkter laget av tre. Et gjennomgangstema i boka er kulturelle røtter og tradisjoner knyttet til treet, skogen og trevirket. I et kapittel med utdrag fra skjønnlitteraturen får vi oppleve treet og skogen sett med kunstnerøyne. Med utgangspunkt i norrøn mytologi og Bibelen blir det også vist hvor sentralt treet er i religiøse forestillinger. Videre blir vi med på en tur gjennom skogen der vi blir kjent med noen buskvekster, moser, lav, sopper, blomster og insekter, og noe av det spennende dyre-og fuglelivet som vi kan oppleve. Et kapittel viser hvordan skogen tidligere ble utnyttet gjennom blant annet trelasteksport, skipsbygging, trekolbrenning og som råstoff for treforedlingsindustrien. Boka tar også for seg ulike måter å bearbeide tre på, blant annet spikking, dreiing, treskjæring, sveiping og lagging. Et avslutningskapittel tar opp tema som avskoging, luftforurensning og skogdød, og reflekterer over framtidsskogen.
Les mer
I denne boka setter forfatteren treet og skogen i en kulturhistorisk sammenheng, og viser hvor viktige disse har vært til alle tider. Den tar for seg det mangfoldige livet i skogen, og presenterer buskevekster, moser, lav, sopper, blomster og insekter, samt dyre- og fugleliv. I tillegg inneholder boken skjønnlitterære skildringer av naturen og kapitler om tidligere utnyttelse av skogen, trebearbeiding og forurensing. Boken kan leses som en fortsettelse av Våre skogstrær fra 2000. Har litteraturliste og billedliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788291848044
Publisert
2006
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Omega forl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
160

Forfatter
Illustratør