Bind 1: Landskapet blir landsdel omhandler 9000 år av Trøndelags historie og følger utviklingen fra de første menneskene som bosatte seg i Trøndelag, og fram til og med høymiddelalderen. I begynnelsen var is. Etter at isen forsvant, kom smått om senn de første jegergruppene til det landskapet som er blitt Trøndelag. Steinaldermenneskene utnyttet ressursene i de ulike landskapene og vandret mellom kyst og innland gjennom året. I løpet av bronsealderen ble samfunnet stadig mer hierarkisk i sin oppbygging. I denne perioden kan vi kanskje også finne kimen til en kulturell og sosial todeling, som senere utviklet seg til to grupper, samer og bofaste nordmenn. I jernalderens samfunn trådte en trøndersk høvdingelite tydeligere fram, gjennom gravfunn og prestisjevarer. Høvdingesamfunnet vek i middelalderen etter hvert plassen for konger og jarler som kom utenfra og vant innflytelse. Høymiddelalderen var også i Trøndelag en ekspansjonsperiode, med økende folkemengde, utvidelse av jordbruksarealet og framveksten av Trondheim by, som etter hvert kom til å sette sitt preg på landsdelen. Trøndelags historie er et unikt bokverk i tre bind. For første gang samles landsdelens historie for dagens og framtidens lesere. Elleve anerkjente forfattere har sammen skapt et verk som ikke bare er lærerikt og opplysende, men som også byr på underholdende lesning. Historien begynner med landskapet som blir en landsdel og viser at det er menneskene som former Trøndelag. Trøndelags historie går inn i byer og bygdesamfunn for å se hvordan det var å være mann eller kvinne, ung eller gammel, fisker, kremmer, bonde eller same. Tilværelsen fortonet seg annerledes i tider med uår og armod, enn i oppgangstider. Livet i Trøndelag handler også om å være en del av et større rike og om å ha nære forbindelser med utlandet. Trøndelag er plassert i en større sammenheng - grenda har blitt global.
Les mer
Boken tar for seg 9000 år av Trøndelags historie, fra de første menneskene bosetter seg i Trøndelag og fram til høymiddelalderen. Etter at isen forsvinner, kommer de første jegergruppene til det landskapet som i dag er Trøndelag. I bronsealderen blir samfunnet mer hierarkisk, og vi kan spore kimen til en kulturell og sosial todeling, som senere utvikler seg til to grupper, samer og bofaste nordmenn. I jernalderen trår en trøndersk høvdingelite tydeligere fram, noe som kan ha sitt grunnlag i jernframstillingen. Fra 1100-tallet blir erkebispesetet i Trondheim en mektig og viktig institusjon. Har litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251920018
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Serie
Trøndelags historie. Bd. 1-3
Vekt
1655 gr
Høyde
276 mm
Bredde
218 mm
Dybde
27 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
423